အသုံးပြုနည်း - Facebebook Page username ကို Page မှရယူပြီး input box မှာထည့်ပါ။ပြီးလျှင် Facebook Page Name ဆိုသော input box မှာထည့်ပြီး Let me see 😜 ဆိုတဲ့ button ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။